Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
PREGO DE CL�USULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REXER� A LICITACION PARA A ADXUDICACION DO CONTRATO DE SERVIZOS ( CATEGORIA I) . MANTEMENTO DO ALUMEADO PUBLICO E ABASTECEMENTO DE AUGA NO CONCELLO DE O SAVI�AO .
Plazo:30/04/2016 hasta 14/05/2016
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: Procedimiento abierto
Unidad Tramitadora:SECRETAR�A
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:27/04/2016

Descarga Prego de cl�usulas administrativas particulares que rexer� a licitaci�n[ Volver ]