Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
APROBACIÓN PROVISIONAL LISTA ADMITIDOS PLAZA TESORERÍA-ADMINISTRATIVA
Plazo:15/10/2009 hasta 20/10/2009
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: CONCURSO-OPOSICIÓN
Unidad Tramitadora:ALCALDÍA
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:14/10/2009

ANUNCIO
 
Ao abeiro do disposto na base cuarta que rexe o proceso de selección para a cobertura da vacante da prza de Tesourería-Administrativa do concello de O Saviñao, e unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, faise público a lista provisional de admitidos, aprobada mediante resolución de Alcaldía de data 14/10/2009.
 
Asemade, ábrese un prazo de cinco días hábiles aos efectos de que se presenten as alegacións oportunas á mesma.
 
Listado provisional de admitidos:
 
-         Dna Cristina Pallín López, dni 34265298 J
-         Dna Tania Mirás López, dni 34269063 Y
-         Dna María Teresa López Casanova, dni 34264856 P
-         Dna Josefa Vázquez Rodríguez, dni 34253825 V
 
 
O Saviñao a 14/10/2009.
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
[ Volver ]