Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
Plazo:16/03/2010 hasta 05/04/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:16/03/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN PROVISIONAL
 
A Xunta de Goberno Local do concello de O Saviñao en data 24 de febreiro de 2010 levou a cabo a adxudicación provisional de contrato de servicios (categoría 12 e 27) para arquitecto/técnico: asesoramento urbanístico do concello.
 
-          OBXETO:Contrato de Arquitecto/Técnico: asesoramento urbanístico
-          PREZO: 80.000€ ( a razón de 20.000€  anuais)
-          PRECIO SEN IVE: 67.200 € ( a razón de 16.800€ anuais)
-          DURACIÓN DO CONTRATO: catro anos
-          ADXUDICATARIO PROVISIONAL: D.Marcos Sánchez López
 
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 135.3 da lei 30/2007 de 30 de outubro.
 
 
O Saviñao a 15 de marzo de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
[ Volver ]