Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: REHABILITACIÓN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
Plazo:05/04/2010 hasta 20/04/2010
Tipo de contratación:Obras
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:04/05/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
A Xunta de Goberno Local do concello de O Saviñao en data 20/04/2010 levou a cabo a adxudicación definitiva do contrato de obra seguinte:
 
-          OBXETO:REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO EN ESCAIRÓN
-          PREZO: 70.000,00 €.
-          PREZO SIN IVA: 60.344,83 €
-          PRAZO DE EJECUCIÓN: 10 semanas
-          PRAZO GARANTÍA: un año
-          ADXUDICATARIO: Norsaviñao S.L.
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 137 e 138 da lei 30/2007 de 30 de outubro.
 
 
O Saviñao a 26 de abril de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente




[ Volver ]