Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
REUNIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN DA XESTIÓN DAS VIVENDAS COMUNITARIAS
Plazo:06/07/2010 hasta 06/07/2010
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:06/07/2010

Pola presente ponse en coñecemento que o vindeiro día 09/07/2010 ás 10:00 horas reunirase a Mesa de contratación do procedemento de xestión das vivendas comunitarias, en acto non público aos efectos de valorar a documentación administrativa presentada.

No caso de que non se atoparan defectos, procederase, ás 10:15 horas, en acto público, a levar a cabo a apertura das ofertas económicas.

O Saviñao a 06/07/2010
Asd.: Joquín González González
Alcalde-Presidente

[ Volver ]