Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA CONTRATO AXUDA A DOMICILIO
Plazo:23/09/2010 hasta 23/09/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:23/09/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
O Pleno do concello de O Saviñao en data 20/09/2010 elevou a definitiva a adxudicación provisional de contrato seguinte:
 
-          OBXETO:SERVICIOS ( CATEGORÍA 25 ) PARA A AXUDA A DOMICILIO DO CONCELLO DO SAVIÑAO (LUGO)
-          PREZO: 15,58 €; 15,84 €
-          PRAZO DE EXECUCIÓN: 1 ano
-          ADXUDICATARIO: SOCYSER
-          MELLORAS: 9.180 € e 280 horas
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 137 e 138 da lei 30/2007 de 30 de outubro ( art 135.4 trala modificación efectuada pola ley 34/2010 de 5 de agosto ).
 
 
 
O Saviñao a 23 de setembro de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
 
 
 
[ Volver ]