Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA ENAXENACIÓN PARCELAS POLÍGONO
Plazo:23/09/2010 hasta 23/09/2010
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Unidad Tramitadora:PLENO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:23/09/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
O Pleno do concello de O Saviñao en data 20/09/2010 elevou a definitiva a adxudicación provisional de contrato seguinte:
 
-          OBXETO:ENAJENACIÓN DE PARCELAS DEL POLÍGONO INDSUTRIAL DO PEAGO ETAPA IV FASE A DEL CONCELLO DE O SAVIÑAO ( LUGO )
-          PREZO: Según oferta
-          ADXUDICATARIOS:
 
  • PARCELA Nº 3 (0957803PH1105N0001FK): Miguel Ángel Subiela Guitián
 
  • PARCELA Nº 4 (0957804PH1105N0001MK): Jose Antonio Suárez García
 
  • PARCELA Nº 5 (0957805PH1105N0001OK): Jose Antonio Suárez García
 
  • PARCELA Nº 6 (0957806PH1105N0001KK): Félix Gómez López
 
  • PARCELA Nº 8 (0957808PH1105N0001DK): Lácteos Xabelo
 
  • PARCELA Nº 9 (0957809PH1105N0001XK): Lácteos Xabelo
 
  • PARCELA Nº 10 (0957810PH1105N0001RK): Lácteos Xabelo
 
  • PARCELA Nº 11 (0957811PH1105N0001DK): Lácteos Xabelo
 
  • PARCELA Nº 12 (0957812PH1105N0001XK): Hijos de José Prado
 
-          PARCELA Nº 13 (0957813PH1105N0001IK): Hijos de José Prado
 
  • Asemade, decidiu non elevar a definitiva a seguinte: PARCELA Nº 7 (0957807PH1105N0001RK): Asfaltados y Viales (en base ao 135.5 da lei 30/2007 )
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 137 e 138 da lei 30/2007 de 30 de outubro ( art 135.4 trala modificación efectuada pola ley 34/2010 de 5 de agosto ).
 
 
 
O Saviñao a 23 de setembro de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
 
 
[ Volver ]