Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA ASESORAMENTO URBANÍSTICO
Plazo:23/09/2010 hasta 23/09/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: negociado sen publicidade
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:23/09/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
A Xunta de Goberno Local do concello de O Saviñao en data 05/04/2010 elevou a definitiva a adxudicación ata entonces provisional seguinte:
 
-          OBXETO: Contrato de Arquitecto/Arquitecto técnico: asesoramento urbanístico
-          PRECIO: 80.000,00 € ( a razón de 20.000,00 €/anuais )
-          PRECIO SEN IVE: 67.200,00 € ( a razón de 16.800,00 € anuais )
-          PRAZO DE EXECUCIÓN: 4 anos
-          GARANTÍA: 5% da adxudicación excluido ive
-          ADXUDICATARIO: Marcos Sánchez López
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 137 e 138 da lei 30/2007 de 30 de outubro.
 
 
O Saviñao a 8 de abril de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
 
[ Volver ]