Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
Plazo:23/09/2010 hasta 23/09/2010
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:23/09/2010

ANUNCIO ADXUDICACIÓN DEFINITIVA
 
A Xunta de Goberno Local do concello de O Saviñao en data 22/06/2010 elevou a a definitiva cabo a adxudicación provisional de contrato de servicios para limpeza nas dependencias municipais.
 
-          OBXETO:PRESTACIÓN DO SERVICIO DE LIMPEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE O SAVIÑAO
-          PREZO: 60.000,00 €/4 anos; 15.000,00 €/ano
-          PREZO SEN IVE: 51.724,13 €/4 anos; 12.934,03 €/ano
-          PRAZO DE EXECUCIÓN: 4 anos
-          ADXUDICATARIO: Aurora Casal Sánchez
 
 
O que se fai público de conformidade co disposto no artigo 137 e 138 da lei 30/2007 de 30 de outubro ( art 135.4 trala modificación efectuada pola ley 34/2010 de 5 de agosto ).
 
 
 
O Saviñao a 23 de setembro de 2010
Asd.: Joaquín González González
Alcalde-Presidente
[ Volver ]