Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
FORMALIZACIÓN CONTRATO MODIFICACIÓN PXOM
Plazo:04/01/2011 hasta 04/01/2011
Tipo de contratación:Servicios
Forma de Adjudicación: MODIFICACIÓN
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación Cerrada
Fecha Publicación:04/01/2011

ANUNCIO FORMALIZACIÓN
 
Obxeto: MODIFICACIÓN DO CONTRATO DE SERVICIOS DO PXOM
Orzamento: 29.990,40 €
Adxudicatario: ABANTE ARQUITECTURA SLP
Importe adxudicación: 29.990,40 €
Procedemento: MODIFICACIÓN POR Orde de 29 de xullo do 2010 pola que se regulan as bases polas que rexerá a concesión de subvencións complementarias ás xa concedidas aos concellos de Galicia para a adaptación do PXOM á Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural ( DOG nº 151, de 9/08/2010 )
Data formalización: 30/11/2010
 
O Saviñao a 20/12/2010.
[ Volver ]