Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
“RENOVACION DE INSTALACION DE ALUMEADO EXTERIOR TEIBEL- REBORDONDIEGO- VILATAN”
Plazo:30/07/2012 hasta 30/07/2012
Tipo de contratación:Suministros
Forma de Adjudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Unidad Tramitadora:XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Estado:Licitación Abierta
Fecha Publicación:30/07/2012

1.      Entidade adxudicadora: CONCELLO DE O SAVIÑAO

a)      Organismo: Xunta de Goberno Local

b)      Obtención de documentación e información: Oficinas Xerais do Concello

 

1)      Dependencia: Secretaría

2)      Domicilio: Casa do Concello, Plaza de España, 1

3)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

4)      Teléfono: 982 452061

5)      Fax: 982 453048

6)      Correo electrónico: concellodeosavinao@hotmail.com

7)      Dirección de internet do perfil do contratante: www.concellodosavinao.com

 

2.      Obxecto do contrato:

a)      Tipo:Subministro.

b)      Descripción: “RENOVACION DE INSTALACION DE ALUMEADO EXTERIOR TEIBEL- REBORDONDIEGO- VILATAN”

c)      Lugar de execución: O Saviñao.

 

3.      Tramitación e procedemento:

a)      Tramitación: urxente

b)      Procedemento: Negociado sen publicidade.

c)      Criterios de adxudicación: Según prego

 

4.      Orzamento base de licitación: 58.647,82 euros (IVE incluido).

 
 

5. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a)      Data límite de presentación: SEGÚN PREGO

b)      Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Saviñao

 

1)      Domicilio: Plaza de España, 1

2)      Localidade e código postal: Escairón, 27540, O Saviñao

 
O Saviñao a 27/07/2012.
Alcalde-Presidente

Asdo.: Joaquín González González

[ Volver ]