Perfil del Contratante
Concello
Situación
Socio-Economía
Parroquias
Perfil del Contratante
Cultura
Historia
Patrimonio
Turismo
Rutas
Turismo Rural
Gastronomía
Calendario Festivo
Teléfonos Interés
Contacto
 
REUNION MESA CONTRATACIÓN
Plazo:10/08/2015 hasta 10/08/2015
Tipo de contratación:Otras
Forma de Adjudicación: ABERTO
Unidad Tramitadora:SECRETARIA
Estado:Licitación En tramite
Fecha Publicación:10/08/2015

Pola presente ponse en coñecemento que o vindeiro día 12 de agosto ás 10:00 horas reunirase a Mesa de contratación do procedemento para a xestión do servizo de axuda no fogar en acto público a levar a cabo a apertura das proposicións económicas. O Saviñao a 10/08/2015 Asdo.: Joaquín González González Alcalde-Presidente[ Volver ]